Leveren en plaatsen van milieuvloer


Voor de firma Fronik Infra B.V. heeft Nedabo B.V. onlangs een tweetal Stelcon® milieuvloeren aangelegd op het terrein van Rutgers Resins B.V. te Uithoorn.
Een vloer met een oppervlakte van 171 m² t.b.v. gaswasser en een vloer met een oppervlakte van 340 m² t.b.v. een laad/losplaats.
Vanaf de fundering tot aan de certificering van deze vloeren is Nedabo B.V. het aanspreekpunt geweest.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het aanleggen van de vloeren, en proberen zoveel als mogelijk is rekening te houden met de behoeften en wensen van de klant.
Na aanleggen van de vloer wordt een verklaring vloeistofdichte voorziening afgegeven en is de vloer klaar voor gebruik.

Wij bedanken Fronik Infra B.V. voor de opdracht en wensen de klant veel gebruikersplezier van de nieuwe milieuvloeren.