Het herstellen van terreinverharding


Voor onze opdrachtgever hebben wij herstelwerkzaamheden op het terrein uitgevoerd. Een groot gedeelte van het terrein was enorm verzakt en moest daarom nodig hersteld worden. Nedabo B.V. heeft de bestaande verharding verwijderd, een nieuwe funderingslaag d.m.v. grof zand aangebracht, vervolgens zijn de Stelcon® platen opnieuw gelegd en de beschadigde en gebroken Stelcon® zijn vervangen en afgevoerd. De riolering is gecontroleerd en de putten zijn waarnodig opnieuw gesteld. Het geheel is afgewerkt met straatwerk waar geen Stelcon® plaat kon worden toegepast. De vloer is inmiddels opgeleverd en onze opdrachtgever maakt er dan ook gebruik van!